Точно време по света - световно време

На долния адрес можете да проверите точното време във всяка една столица по света. Можете да видите точното време до минути.


точно време по света
.

Като кликнете на името на всеки един голям град, освен точното време, можете да видите още доста информация за него като:

часовата му зона
дългосрочна и краткосрочна прогноза за времето
кога изгрява и залязва слънцето
кога изгрява и залязва луната
географски координати
телефонни кодове за набиране
информация за летища
друго